Tuyển lao động xuất Khẩu Nhật Bản

Tuyển lao động xuất Khẩu Nhật Bản

(22/01/2018 06:01:20)

Tuyển lao động xuất Khẩu Nhật Bản

Nhận tiến cử ĐH Hàn Xì, phun sơn giàn giáo HG1 ( 9F Nam )
Tuổi 20-33
Trình độ: THPT
Sức khỏe tốt
TT : 25/01/2018 - LCB.160.417 Yên. TL 107.613 Yên
ĐH hiện tại 5/9 CB nhanh tay TC
CV chủ yếu làm Hàn Xì
Phí đã chốt 5800
Liên hệ : 0985842104

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=141610616527181&id=141386679882908&ref=content_filter&_rdr