Diện tích : 93m2
Giá: 2.790.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 45m2
Giá: 870.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 110m2
Giá: 18.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Bắc Từ Liêm
Diện tích : 220m2
Giá: 29.800.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm