Diện tích : 110m2
Giá: 38.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 130m2
Giá: 13.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 200m2
Giá: 17.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 65m2
Giá: 1.880.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Ba Đình