Diện tích : 20m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Ba Đình
Diện tích : 75m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 70m2
Giá: 3.800.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Bắc Từ Liêm
Diện tích : 90m2
Giá: 26.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông