Diện tích : 30m2
Giá: 3.300.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 120m2
Giá: 62.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy