Diện tích : 52m2
Giá: 2.730.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm
Diện tích : 30m2
Giá: 2.000.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 57m2
Giá: 1.250.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 110m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy