Diện tích : 46m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 150m2
Giá: 100.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 90m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 37m2
Giá: 3.100.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Tây Hồ