Diện tích : 202m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Hai Bà Trưng
Diện tích : 60m2
Giá: 8.500.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy
Diện tích : 60m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 24m2
Giá: 70.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Hai Bà Trưng