Diện tích : 40m2
Giá: 7.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 132m2
Giá: 5.500.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 42m2
Giá: 12.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 140m2
Giá: 40.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa