Diện tích : 0m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm
Diện tích : 70m2
Giá: 1.050.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 80m2
Giá: 3.000.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Ba Đình
Diện tích : 100m2
Giá: 2.850.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Long Biên