Diện tích : 148m2
Giá: 5.200.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Long Biên
Diện tích : 54m2
Giá: 1.200.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 45m2
Giá: 1.300.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 111m2
Giá: 30.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy