Diện tích : 80m2
Giá: 45.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 83m2
Giá: 2.500.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 111m2
Giá: 19.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 52m2
Giá: 2.750.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Long Biên