Diện tích : 62m2
Giá: 3.800.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Long Biên
Diện tích : 70m2
Giá: 920.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 60m2
Giá: 1.500.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm
Diện tích : 22m2
Giá: 3.380.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Ba Đình