Diện tích : 54m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 100m2
Giá: 70.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Bắc Từ Liêm
Diện tích : 78m2
Giá: 1.550.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 64m2
Giá: 1.300.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai