Diện tích : 125m2
Giá: 28.500.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 3000m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Bình Thuận - Phan Thiết
Diện tích : 75m2
Giá: 2.400.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Thanh Trì
Diện tích : 38m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Hai Bà Trưng