Diện tích : 102m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 60000m2
Giá: 12.000.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Phúc Thọ
Diện tích : 71m2
Giá: 7.500.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 54m2
Giá: 45.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy