Diện tích : 42m2
Giá: 45.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Ba Đình
Diện tích : 500m2
Giá: 60.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 86m2
Giá: 25.300.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm
Diện tích : 50m2
Giá: 2.600.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông