Diện tích : 60m2
Giá: 645.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm
Diện tích : 45m2
Giá: 1.300.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 101m2
Giá: 2.250.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 76m2
Giá: 4.348.483.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Ba Đình