Diện tích : 64m2
Giá: 1.200.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 85m2
Giá: 29.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 96m2
Giá: 2.750.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 60m2
Giá: 1.250.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai