Diện tích : 85m2
Giá: 4.100.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 60m2
Giá: 1.400.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 30m2
Giá: 1.800.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Long Biên
Diện tích : 75m2
Giá: 21.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm