Diện tích : 135m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 112m2
Giá: 2.800.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy
Diện tích : 89m2
Giá: 33.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy
Diện tích : 30m2
Giá: 8.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Thanh Trì