Diện tích : 95m2
Giá: 15.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Thanh Trì
Diện tích : 92m2
Giá: 33.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Tây Hồ
Diện tích : 45m2
Giá: 22.500.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Thanh Trì
Diện tích : 62m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Quảng Ninh - Hạ Long