Diện tích : 111m2
Giá: 10.000.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Tây Hồ
Diện tích : 141m2
Giá: 5.500.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Long Biên
Diện tích : 71m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Thanh Trì
Diện tích : 153m2
Giá: 37.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa