Diện tích : 240m2
Giá: 400.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy
Diện tích : 42m2
Giá: 12.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 140m2
Giá: 40.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 69m2
Giá: 12.300.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Long Biên