Diện tích : 0m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 95m2
Giá: 26.500.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm
Diện tích : 70m2
Giá: 3.800.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Bắc Từ Liêm
Diện tích : 78m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm