Diện tích : 76m2
Giá: 1.390.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Thanh Trì
Diện tích : 200m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 64m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Khác
Diện tích : 45m2
Giá: 290.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Long Biên