Diện tích : 33m2
Giá: 18.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 196m2
Giá: 17.000.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 47m2
Giá: 7.200.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 152m2
Giá: 5.500.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Ba Đình