Diện tích : 30m2
Giá: 2.500.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Tây Hồ
Diện tích : 117m2
Giá: 2.800.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 105m2
Giá: 3.300.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy