Diện tích : 58m2
Giá: 5.500.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Bắc Từ Liêm
Diện tích : 80m2
Giá: 250.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 286m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 77m2
Giá: 2.850.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân