Diện tích : 200m2
Giá: 8.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 160m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 45m2
Giá: 760.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Tây Hồ
Diện tích : 107m2
Giá: 20.500.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông