Diện tích : 102m2
Giá: 3.250.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Bắc Từ Liêm
Diện tích : 200m2
Giá: 10.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 70m2
Giá: 2.400.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Đông Anh
Diện tích : 54m2
Giá: 1.050.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai