Diện tích : 0m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 250m2
Giá: 35.000.000
Vị trí : Hà Nội - Long Biên
Diện tích : 108m2
Giá: 9.200.000.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 0m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Ba Đình