Diện tích : 61m2
Giá: 1.350.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 56m2
Giá: 8.600.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hai Bà Trưng
Diện tích : 90m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 32m2
Giá: 600.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân