Diện tích : 35m2
Giá: 3.600.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 97m2
Giá: 43.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 240m2
Giá: 400.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy
Diện tích : 55m2
Giá: 12.800.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Bắc Từ Liêm