Diện tích : 60m2
Giá: 80.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Ba Đình
Diện tích : 50m2
Giá: 15.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa
Diện tích : 52m2
Giá: 7.500.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy
Diện tích : 0m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy