Diện tích : 30m2
Giá: 1.800.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Long Biên
Diện tích : 75m2
Giá: 21.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm
Diện tích : 90m2
Giá: 2.900.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Bắc Từ Liêm
Diện tích : 111m2
Giá: 10.000.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Tây Hồ