Diện tích : 119m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Ba Đình
Diện tích : 88m2
Giá: 9.900.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 56m2
Giá: 1.000.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Bắc Từ Liêm
Diện tích : 80m2
Giá: 45.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Đống Đa