Diện tích : 126m2
Giá: 30.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm
Diện tích : 105m2
Giá: 6.200.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Long Biên
Diện tích : 38m2
Giá: 42 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 20m2
Giá: 17.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy