Diện tích : 71m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 73m2
Giá: 28.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 54m2
Giá: 115 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 500m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy