Diện tích : 18m2
Giá: 2.500.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 27m2
Giá: 2.500.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hai Bà Trưng
Diện tích : 64m2
Giá: 1.800.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Long Biên
Diện tích : 0m2
Giá: 28.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy