Diện tích : 95m2
Giá: 55.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân
Diện tích : 30m2
Giá: 2.550.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hai Bà Trưng
Diện tích : 126m2
Giá: 30.000.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm
Diện tích : 132m2
Giá: 6.500.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân