Diện tích : 57m2
Giá: 1.250.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 110m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Cầu Giấy
Diện tích : 137m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Long Biên
Diện tích : 113m2
Giá: 20.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Thanh Xuân