Diện tích : 0m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm
Diện tích : 92m2
Giá: 2.000.000.000 VNĐ
Vị trí : Hà Nội - Hoàng Mai
Diện tích : 115m2
Giá: 17.500.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 59m2
Giá: 30.500.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Nam Từ Liêm