Diện tích : 118m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 67m2
Giá: Mời bạn liên hệ để biết giá
Vị trí : Hà Nội - Hoài Đức
Diện tích : 72m2
Giá: 21.500.000 VNĐ/m2
Vị trí : Hà Nội - Hà Đông
Diện tích : 23m2
Giá: 12.000.000 VNĐ/ tháng
Vị trí : Hà Nội - Long Biên