Cần bán xe Yaris nhập khẩu sản xuất tại Nhật năm 2008

Cần bán xe Yaris nhập khẩu sản xuất tại Nhật năm 2008

(30/06/2016 07:06:56)

Cần bán xe Yaris nhập khẩu sản xuất tại Nhật năm 2008

Cần bán xe Yaris nhập khẩu sản xuất tại Nhật năm 2008

 Đã đi 72000km, Giá ; 480 triệu

Lh trực tiếp 0913364345

 

 
http://rongbay.com/Ha-Noi/Ca-n-ba-n-xe-Yaris-nha-p-kha-u-sa-n-xua-t-ta-i-Nha-t-nam-2008-c15-raovat-25157615.html